Kontaktpersoner

Kontaktuppgifter provledning och ansvariga FM 2018

Provledare
Tore Larsson
0706-254676
pt.larsson@telia.com

Kommissarie
Låtta Bergstrand
0703-961487
charmoren.frk@telia.com

Funktionärsansvarig
Per-Åke Jern
utbildning@frkvastra.se

Anmälan
Annelie Karlsson Karjalainen
sekreterare@frkvastra.se
0730-774299

Betalningsfrågor
Kassör FRK Västra
kassor@frkvastra.se

Sponsoransvarig
Annelie Johansson
annelies.johansson@gmail.com
0708-939810

Hemsida
Emelie Lundqvist
0723-817160
emelielundqvist90@gmail.com